Publícase a adxudicación dun nicho do cemiterio municipal

Data presentación
Data presentación fin

Publícase a resolución da alcaldía pola que se adxudica un nicho do cemiterio municipal a D. Roberto Octavio Celi Alzamora.

Publicado en teo.gal o 12 de febreio de 2020.

Publícase a proposta como adxudicatario dun nicho no cemiterio municipal a D. Roberto Octavio Celi Alzamora.

Publicado en teo.gal o 31 de xaneiro de 2020