O servizo de atención á factura eléctrica desta semana trasládase ao xoves, 7 de decembro, en horario de 10.00 a 12.00 horas 

Resolución da alcaldía de adquisición do dereito de superficie da horta da Casa Reitorial de Luou

Publícase a certificación da Resolución da alcaldía, do 13 de xuño, de adquisición da superficie da Horta da Casa Reitoral de Luou. 

Consulta aquí a resolución completa. 

Publicado en teo.gal o 14 de xuño de 2019. 

Publícase a certificación da Resolución da alcaldía, de 20 de maio de 2019, sobre a adquisición do dereito de superficie da horta da Casa reitoral de Luou. EXPEDIENTE: 2019/G003/000364

Consulta aquí a resolución completa.

Publicado en teo.gal o 21 de maio de 2019.