O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Convenio de colaboración entre o Concello de Teo e o Concello de Catoira para o desempeño temporal das funcións de arquitecto municipal.

O presente convenio ten por obxecto artellar o instrumento de colaboración entre os Concellos de Teo e Catoira, co gallo de que o arquitecto técnico municipal do Concello de Teo desempeñe temporalmente as funcións  de arquitecto municipal no Concello de Catoira, con fin de asesorar e informar sobre a instalación dun depósito de productos pirotécnicos neste Concello.

Consulta aquí o expediente.

 

Publicado en teo.gal o 28 de setembro de 2023

 

Arquivos