O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Pleno extraordinario o venres 30

| compartir:

Este venres 30 de xuño celébrase un pleno extraordinario no Salón de Plenos da Casa Consistorial, ás 9.30 horas.

Poderase ver en directo a través da canle de youtube do Concello premendo aquí.

Orde do día:

1. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE
MEMBROS E DELEGACIÓNS NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
2. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE
TENENTES DE ALCALDE
3. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DELEGACIÓNS NAS/OS
CONCELLEIRAS/OS
4. DACIÓN DE CONTA DA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPAIS E PORTAVOCES
5. PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RÉXIME ECONÓMICO DAS ASISTENCIAS
E INDEMNIZACIÓNS
6. PROPOSTA ALCALDÍA DE ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS
7. PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS E PARCIAIS
8. PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE PERSOAL EVENTUAL
9. PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DO
PLENO E DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
10.PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS
INFORMATIVAS E DA XUNTA DE PORTAVOCES

concello