O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Traballador/a forestal. Aprol rural 23.

| compartir:

Inicio do prazo de presentación

RESULTADO PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A FORESTAL. APROL RURAL 23. 

Publícase o resultado do proceso selectivo para a contratación de dúas persoas para ocupar o posto de traballador/a forestal para o Concello de Teo. 

Consulta aquí o resultado. 

Publicado en teo.gal o 30 de maio de 2023. 

RESULTADO BAREMACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO. PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A FORESTAL. APROL RURAL 23. 

Publícase o resultado do primeiro exercicio para a contratación de dúas persoas como traballadoras forestais para o Concello de Teo. 

Consulta aquí o resultado

O tribunal empraza ás persoas aspirantes que superaron o primeiro exercicio para a realización do segundo exercicio da fase de oposición para o día 30 de maio, ás 13:00 horas, no salón de plenos do Concello. 

Publicado en teo.gal o 30 de maio de 2023. 

RESULTADO BAREMACIÓN E DATA EXAME. PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A FORESTAL. APROL RURAL 23. 

Publícase o resultado da baremación de méritos das persoas aspirantes no proceso selectivo para ocupar dous postos de traballadores forestais para o Concello de Teo. 

Consulta aquí o resultado da baremación

O tribunal empraza ás persoas aspirantes para realizar a fase de oposición nos seguintes lugares e horarios: 

  • Primeiro exercicio: Martes días 30 de maio de 2023 ás 09:00 horas na nave do Concello de Teo en Lucí. 
  • Segundo exercicio:  Martes días 30 de maio de 2023 ás 13:00 horas no salón de plenos do Concello. 

Publicado en teo.gal o 25 de maio de 2023. 

LISTA DEFINITIVA PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A FORESTAL. APROL RURAL 23. 

Publícase a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para ocupar dous postos de traballadores forestais para o Concello de Teo. Aprol rural 2023. 

Consulta aquí a listaxe

Convócase ao tribunal para o xoves 25 de maio de 2023 ás 12:30 horas na Casa Consistorial, co obxecto de proceder á baremación dos méritos achegados polas persoas aspirantes. 

Publicado en teo.gal o 25 de maio

LISTA PROVISIONAL PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A FORESTAL. APROL RURAL 23. 

Publícase a lista provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para ocupar dous postos de traballadores forestais para o Concello de Teo. Aprol rural 2023. 

Consulta aquí a listaxe

As persoas aspirantes excluídas, así como, no seu caso, as omitidas na relación de admitidas ou excluídas, disporán dun prazo de un (1) día natural, contado a partir do seguinte ao da publicación da resolución para reclamación ou subsanación de defectos. 

Publicado en teo.gal o 23 de maio de 2023.