Publícase a proposta de adxudicación dun columbario no cemiterio municipal

Data presentación

Publícase a proposta como adxudicataria dun columbario no cemiterio municipal a dona Tatiana Santos Veiga

Publicado en teo.gal o 13 de agosto de 2018.