Buscador avanzado de trámites

Título Tipo Data de publicación
Reanúdanse prazos administrativos. Listas provisionais de aspirantes para varias prazas do corpo da policía local (funcionario/a de carreira) correspondentes á oferta de emprego público do ano 2019
Convocatoria 23-12-2019
Modificación das bases xerais reguladoras para a constitución e funcionamento das bolsas de emprego no Concello de Teo
Convocatoria 11-12-2019
Reanúdanse os prazos administrativos. Lista provisional no proceso selectivo para dúas (2) prazas de operario/a de servizos múltiples
Convocatoria 11-12-2019
Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a provisión, por persoal laboral fixo, dunha (1) praza de auxiliar de biblioteca
Convocatoria 25-11-2019
Concesión subvencións a entidades educativas, clubs deportivos e deportistas federados do Concello
Documentación Administrativa 15-11-2019
Reanúdase o prazo de subsanación na convocatoria de axudas de ensino e transporte escolar 2019/2020
Convocatoria 25-10-2019
Nomeamento persoal eventual
Normativa municipal 16-10-2019
Aprobación provisional da modificación da ordenanza reguladora de prezo público por realización de actividades culturais e deportivas
Normativa municipal 16-10-2019
Aprobación do plan económico financeiro 2019/2020
Normativa municipal 16-10-2019
Anuncio de aprobación definitiva da modificación do regulamento das escolas infantís municipais
Documentación Administrativa 10-10-2019
Teo Madruga 2019-20
Convocatoria 27-08-2019
Delegación da Alcaldía na 1ª tenente de alcalde, do 5 ao 18.08.19
Normativa municipal 06-08-2019