Buscador avanzado de trámites

Título Tipo Data de publicación
Continuación de procedementos de licenzas urbanísticas
Normativa municipal 08-05-2020
Aprobación do padrón fiscal da taxa por abastecemento, saneamento e depuración do Concello do 1º trimestre do 2020
Normativa municipal 08-05-2020
Modificación do calendario fiscal 2020 da taxa de abastecemento de auga, sumidoiros e depuración
Normativa municipal 08-05-2020
Publícase a resolución pola que se avocan as competencias da Xunta de Goberno Local durante a vixencia do estado de alarma
Normativa municipal 05-05-2020
Resolución da alcaldía por mor do coronavirus
Normativa municipal 05-05-2020
Delegación de atribucións na Concelleira de Urbanismo
Normativa municipal 05-05-2020
A Deputación pospón o prazo voluntario do pago do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Normativa municipal 17-04-2020
Publícase a adxudicación dun nicho do cemiterio municipal
Convocatoria 31-01-2020
Adxudicación definitiva no procedemento de cesión do uso de cinco hortas urbanas
Convocatoria 27-12-2019
Listas provisionais de aspirantes para varias prazas do corpo da policía local (funcionario/a de carreira) correspondentes á oferta de emprego público do ano 2019
Convocatoria 23-12-2019
Modificación das bases xerais reguladoras para a constitución e funcionamento das bolsas de emprego no Concello de Teo
Convocatoria 11-12-2019
Lista provisional no proceso selectivo para dúas (2) prazas de operario/a de servizos múltiples
Convocatoria 11-12-2019