Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local

axencia emprego

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local

A Ramallosa s/n, Teo

aedl@teo.gal

981 815 721

Calo

A Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local creouse no Concello de Teo a través dos programas de cooperación da Consellaría de Familia e Promoción de emprego, Muller e Xuventude no ano 1999. Desde esa data puxéronse en marcha unha serie de proxectos e programas relacionados coa creación de emprego, desenvolvemento local, incremento da actividade empresarial e implantación das políticas activas de emprego da Xunta de Galicia.

A Axencia promove o desenvolvemento económico, baseándose nos recursos endóxenos característicos do territorio que comprende o Concello de Teo.

O desenvolvemento local trata de contribuír a dar unha resposta aos problemas de desemprego que padecemos neste momento e quere combatelos desde unha perspectiva local, de xeito que sexan os propios recursos do concello e da comarca os verdadeiros motores económicos e xeradores de emprego.

A recente reestruturación de certas consellarías da Xunta de Galicia fixo que as Axencias de Emprego e Desenvolvemento Local financiadas en parte pola Xunta de Galicia pasasen a depender da Consellaría de Traballo.

Máis servizos do Concello de Teo