Ordenanza para a promoción do respecto ás liberdades sexuais das persoas. Concello de Teo.