Modificación das bases para a concesión de axudas do Transporte metropolitano de Galicia Social (TMGS) do Concello de Teo

Modificación das bases para a concesión de axudas do Transporte metropolitano de Galicia Social (TMGS) do Concello de Teo aprobadas no pleno do 31 de marzo de 2016
Publicado en teo.gal o 05 de abril de 2016