Anuncio de suspensión de licenzas de parcelación, edificación e demolición

Anuncio de suspensión de licenzas de parcelación, edificación e demolición. Publicado na páxina web do Concello de Teo con data 02 de maio de 2013.
O anuncio foi publicado no Diario Oficial de Galicia con data 06 de maio de 2013.
Podes descargar o pdf co texto completo do anuncio premendo no título en negriña.