Calendario de días inhábiles e horario de apertura e atención ao público do rexistro municipal para o ano 2018