Publícase a adxudicación dun nicho no cemiterio municipal

Data presentación
Data presentación fin

Publícase a resolución da alcaldía pola que se adxudica un nicho do cemiterio municipal a D. Francisco Esteban Palomo.

Publicado en teo.gal o 9 de xullo de 2018.

Publícase a proposta como adxudicatario dun nicho no cemiterio municipal a D. Francisco Esteban Palomo.

Publicado en teo.gal o 20 de xuño de 2018