Apego

Apego

Apego

Casa do Concello. Travesía da Ramallosa 38, Lucí

lingua@teo.gal

881956082

Lucí

Apego é un programa colectivo dirixido a fomentar e a facilitar a transmisión do galego como lingua inicial e a socialización dos nenos e das nenas entre 0 e 6 anos no noso idioma, para o que se desenvolven materiais, facilítanse e difúndense recursos, deséñanse e prográmanse actividades para crianzas e familias, etc.

Este proxecto naceu para incentivar e facilitar a socialización en galego das nenas e dos nenos desde a primeira infancia, e o traballo, que cómpre fortalecer para ese obxectivo.

Máis servizos do Concello de Teo