Informática básica para a rapazada

informática básica

OBXECTIVO: Adquirir habilidades no emprego do ordenador e Internet e aprender de forma sinxela  e áxil a ser autónomo na elaboración dos traballos escolares.

CONTIDOS: Windows, Linux, Libreoffice, mecanografía, Internet, procesadores de textos como Word ou Writer e programas  de presentación como PowerPoint ou Impress.

Datas: do 7 ao 11 de setembro, 2020 Horario: de 10 a 12 horas (total de horas: 10) Destinatari@s: Rapazada empadroada no Concello, con idades entre os 12 e o 16 anos.

Inscríbete no rexistro do Concello de Teo ou a través do rexistro electrónico. Descarga o impreso de solicitude aquí.