Servizo de asesoramento eléctrico

asesoramento eléctrico

O mércores 3, de 11:00 a 13:00 horas no salón de plenos da Casa do Concello, ofrécese un servizo de asesoramento sobre a factura eléctrica de balde. O servizo, dependente do programa Teo Sostible, contará coa presenza do técnico Juan Verdes. Para poder aproveitar o servizo é convinte achegarse coas copias das facturas dos últimos meses para poder avalialas.