Celébrase o último pleno extraordinario antes das eleccións

20-05-2019
casa do concello

A corporación teense reúnese este martes 21 ás 13:00 horas nunha sesión extraordinaria. O debate plenario terá lugar en horario de mañá no Salón de Plenos da Casa Consistorial, na Ramallosa, e poderase seguir por streaming.

A orde do día ten os seguintes puntos:

  1. Ratificación da resolución da alcaldía de aprobación de proxecto Colector Espasande tomo único de 14.05.19 (RES 356/19).
  2. Proposición da alcaldía de rectificación do erro no acordo de aprobacióni do plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de Concellos) "POS+2019"
  3. Proposición da alcaldía de inicio de expediente de revisión de oficio da resolución da alcaldía de 25 de marzo de 2019 (RES 220/19), concedende a compatibilidade a D. Jesús Caamaño para o exercicio da avogacía.