Resultado do proceso de selección dun/ha enxeñeiro/a técnico forestal

Data presentación

Reunido o tribunal para a contratación laboral-temporal dun/ha enxeñeiro/a técnico/a forestal para o Concello de Teo, de acordo coa subvención concedida ao efecto pola Consellería de Economía, Emprego e Industria publícase o resultado das fases de concurso e oposición e a proposta de contratación. 

Consulta aquí o resultado do proceso selectivo e a proposta de contratación. 

Publicado en teo.gal o 13 de maio de 2019. 

Publícase a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral, por unha duración de 9 meses, mediante concurso oposición, dunha persoa como enxeñeira técnica forestal para o Concello de Teo.

Consulta aquí a lista de persoas admitidas

Tamén se publica a baremación de méritos dos/as aspirantes.

Consulta aquí o resultado da baremación

O tribunal empraza ás persoas aspirantes, para a realización da proba práctica, no Salón de Plenos da Casa do Concello o luns, 13 de maio, ás 11.00 horas. Lémbraselles que teñen que vir acompañados do documento de identidade.

Publicado en teo.gal o 10 de maio de 2019.