Publícanse as listaxes provisionais do Diverteo Setembro e a data de pagamento

Data presentación
Data presentación fin

LISTAXES DEFINITIVAS DO DIVERTEO SETEMBRO 

Publícase a listaxe definitiva de persoas admitidas no Diverteo Setembro na Ramallosa, Calo e Os Tilos.

IDENTIFICACIÓN DAS PARTICIPANTES NAS LISTAXES:
No caso de presentación presencial no rexistro do concello: número de rexistro de entrada
No caso de presentación a través da sede electrónica: RT últimos catro díxitos do número de rexistro

Publicado en teo.gal o 24 de agosto de 2021. 

Publícase a listaxe provisional de persoas admitidas no Diverteo Setembro na Ramallosa, Calo e Os Tilos.
 

IDENTIFICACIÓN DAS PARTICIPANTES NAS LISTAXES:
No caso de presentación presencial no rexistro do concello: número de rexistro de entrada
No caso de presentación a través da sede electrónica: RT últimos catro díxitos do número de rexistro

O pargamento deberá realizarse entre o 10 e o 20 de agosto nos seguintes números de conta:
SABADELL GALLEGO Núm. DE CONTA: ES03-0081-2154-71-0001001109
ABANCA Núm. DE CONTA: ES19-2080-0318-19-3110000099
A entrega de xustificante de pago deberá facerse ata o 21 de agosto no rexistro do concello ou envío ao seguinte enderezo electrónico auxiliarcim@teo.gal

LISTAXE DEFINITIVA: 24 de agosto na páxina web (www.teo.gal) e no taboleiro do concello.

Publicado en teo.gal o 10/08/2021

INSCRICIÓN

Abre a inscrición no Diverteo Setembro que se realizará nos CEIPs de Calo, Os Tilos e A Ramallosa do 1 ao 8 de setembro. Está dirixido a crianzas escolarizadas nun CEIP ou CRA que teñan entre 3 e 12 anos, preferentemente empadroadas no concello de Teo.

HORARIO: Servizo completo: de 7:30 a 15:30 horas. Servizo sen xantar:de 7:30 a 14:00 horas.

INSCRICIÓN: do 26 de xullo ao 6 de agosto.

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA:

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL:

 • Informe médico que corresponda en relación a enfermidades específicas que precisen dunha atención especializada (de ser o caso)
 • Documentación xurídica suficiente para demostrar a retirada da garda e custodia a algún dos proxenitores (de ser o caso).
 • Xustificación de familia monoparental (de ser o caso).
 • Declaracións da renda do exercicio 2020 ou certificado negativo relativo á obriga deefectuar declaración do IRPF no que se faga constar os ingresos das persoas responsables legais (no caso de ter dereito a bonificación).

LISTAXE PROVISIONAL: 10 de agosto na páxina web (www.teo.gal) e no taboleiro do concello.

IDENTIFICACIÓN DASPARTICIPANTES NAS LISTAXES:

 • No caso de presentación presencial no rexistro do concello: número de rexistro de entrada/21
 • No caso de presentación a través da sede electrónica: RT últimos catro díxitos donúmero de rexistro/21

PAGAMENTO: do 10 ata o 20 de agosto.

Nos seguintes números de conta:

 • SABADELL GALLEGO Núm. DE CONTA:ES03-0081-2154-71-0001001109
 • ABANCA Núm. DE CONTA:ES19-2080-0318-19-3110000099

Entrega de xustificante ata o 21 de agosto no rexistro do concello ou envío ao seguinte enderezo electrónico auxiliarcim@teo.gal

LISTAXE DEFINITIVA: 24 de agosto na páxina web (www.teo.gal) e no taboleiro do concello.

PREZO DIARIO:

 • Atención educativa:5,00
 • Almorzo:0,50
 • Xantar:3,50
 • Servizo completo:9,00

CADA PROGRAMA PÁGASE COMPLETO, NON POR DÍAS SOLTOS.

BONIFICACIÓNS:

 • Cando asistan ao mesmo servizo varios irmáns de xeito simultáneo, o segundo irmán e sucesivos terán un desconto dun 25%.
 • Os usuarios e usuarias que pertenzan a familias monoparentais terán unha bonificación do 25%.
 • Os usuarios e usuarias que pertenzan a familias numerosas terán unha bonificación do25%.
 • Cando os usuarios ou usuarias pertenzan a unha unidade familiar que teña unha renda per cápita igual ou inferior ao 50% do IPREM* anual terán dereito a unha bonificacióndo 50%.
 • Cando os usuarios ou usuarias pertenzan a unha unidade familiar que teña unha rendaper cápita igual ou inferior ao 75% do IPREM* anual terán dereito a unha bonificacióndo 25%.

IPREM: Indicador público de rendas a efectos múltiples. En 2020 contía mensual igual a 537,84 euros.