Proposta de adxudicación dun columbario

Data presentación

Publícase a proposta como adxudicatario dun columbario do cemiterio municipal a Dº Diego Miguel Pagnotta. 

Consulta aquí a proposta completa. 

Publicado en teo.gal o 6 de outubro de 2020.