Lista provisional do proceso de constitución dunha bolsa de emprego para o Servizo Municipal de Emerxencias

Data presentación
Data presentación fin

Publíase a resolución pola que se aproba a lista provisional para a bolsa de emprego do Servizo Municipal de Emerxencias.

Consulta aquí a resolución completa coa lista provisional

O prazo para a enmenda ou subsanación é de 5 días hábiles, polo que o prazo estenderíase entre o luns 15 e o venres 19 de febreiro, ambos os dous incluídos.

Publicado en teo.gal o 12 de febreiro de 2021. 

Publícase no DOG número 9 do 15 de xaneiro de 2021 o ANUNCIO da convocatoria e bases específicas do proceso selectivo para unha bolsa de emprego para a contratación de persoal do Servizo Municipal de Emerxencias.

A Resolución da Alcaldía nº 934/2020, do 16 de outubro de 2020, aprobou a convocatoria e as bases específicas reguladoras do proceso selectivo para a constitución e funcionamento dunha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de persoal do Servizo Municipal de Emerxencias do Concello de Teo, mediante o sistema de oposición.

A Resolución da Alcaldía nº 1128/2020, do 10 de decembro de 2020, aprobou a corrección de erros das devanditas bases, concretamente a base novena, relativa ao desenvolvemento do proceso selectivo.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Deste xeito o prazo será do 18 ao 29 de xaneiro ambos incluídos. 

No Boletín Oficial da provincia da Coruña nº 219, do 22 de decembro de 2020, publicáronse integramente as bases da convocatoria.

Os sucesivos anuncios relativos ao desenvolvemento do proceso selectivo efectuaranse no taboleiro de anuncios da corporación, na páxina web municipal e no Portal de transparencia do Concello de Teo: www.teo.gal.

Descarga aquí a instancia para participar no proceso selectivo. 

Publicado en teo.gal o 15 de xaneiro de 2021. 

Publícase no BOP número 219 do 22 de decembro o anuncio da convocatoria e bases específicas que regulan o proceso selectivo para a constitución e funcionamento dunha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de persoal do Servizo Municipal de Emerxencias do Concello de Teo.

Por Resolución da Alcaldía n.º 934/2020, de data 16 de outubro de 2020, aprobouse a convocatoria e as Bases específicas que regulan o proceso selectivo para a constitución e funcionamento dunha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de persoal do Servizo Municipal de Emerxencias do Concello de Teo.

A Resolución da Alcaldía n.º 1128/2020, de data 10 de decembro de 2020, aprobou a corrección de erros das devanditas Bases, concretamente a Base Novena, relativa ao desenvolvemento do proceso selectivo.

A Resolución da Alcaldía n.º 1155/2020, de data 16 de decembro de 2020, aprobou a corrección de erros das devanditas Bases, concretamente as Bases Cuarta, Quinta e Novena.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Achéganse as bases reguladoras que rexerán a convocatoria.

Publicado en teo.gal o 22 de decembro de 2020.