Abre o prazo para a presentación de solicitudes para a provisión en propiedade, de varias prazas do corpo da policía local (funcionario/a de carreira) correspondentes á oferta de emprego público do ano 2019

Data presentación
Data presentación fin

O BOE número 19 do 22 de xaneiro de 2020 publica a convocatoria de dúas prazas:

Unha praza de Inspector do Corpo de Policía Local, pertencente á escala de Administración Especial, subescala de Servizos Especiais, mediante o sistema de concurso, en quenda de mobilidade. 

Unha praza de Axente do Corpo de Policía Local, pertencente á escala de Administración Especial, subescala de Servizos Especiais, mediante o sistema de concurso, en quenda de mobilidade. 

O prazo de presentación de solicitudes para participar no proceso é de 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación. Neste caso, que a publicación foi o 22 de xaneiro, o seguinte día hábil é o 23 de xaneiro. En consecuencia, o prazo de presentación de solicitudes abrangue desde o día 23 de xaneiro ao 19 de febreiro, ambos os dous incluídos.

As bases completas que regulan a convocatoria podes consultalas premendo aquí

Descarga aquí o modelo de solicitude para participar no proceso selectivo de Inspector 

Descarga aquí o modelo de solicitude para participar no proceso selectivo de Axente

O anuncio desta convocatoria publicouse no BOP número 243 do 23 de decembro e no DOG número 7 do 13 de xaneiro de 2020. 

Publicado en teo.gal o 22 de xaneiro de 2020. 

Publícase no DOG número 7 do luns 13 de xaneiro o anuncio da convocatoria e das bases para a provisión en propiedade de varias prazas do corpo da policía local (funcionario/a de carreira) correspondentes á oferta de emprego público do ano 2019.

Publicado en teo.gal o 13 de xaneiro de 2020. 

Publícase no BOP número 243 do 23 de decembro de 2019 o anuncio  da convocatoria e bases para a provisión en propiedade, de varias prazas do corpo da policía local (funcionario/a de carreira) correspondentes á oferta de emprego público do ano 2019.

Consulta aquí as bases completas da convocatoria. 

Por resolución da Alcaldía nº 1032/2019 do Concello de Teo de data 16 de decembro de 2019, corrixida pola resolución nº 1037/2019 de data 17 de decembro de 2019, aprobáronse as bases e a convocatoria para a provisión en propiedade de varias prazas do Corpo da Policía Local (Funcionario/a de carreira) correspondentes á Oferta de Emprego Público do ano 2019.

As prazas convocadas son de inspector e axente da policía local. 

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado. Consulta as bases reguladoras que rexerán a convocatoria.

Publicado en teo.gal o 23 de decembro de 2019.