Unión Europea. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. "Unha maneira de facer Europa"

Renovación do alumeado exterior a través do IDAE

O Concello de Teo está realizando a renovación do alumeado exterior, unha importante actuación que executa a través do Programa de Axudas para a renovación das instalacións de alumeado exterior municipal do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE). Para poder facer esta substitución solicituse un préstamo ao IDAE por un importe de 3.269.837,69 euros.

Nos últimos meses do 2017 licitouse o contrato para a execución desta obra. A execución da mesma faranse durante o 2018. 

As actuacións previstas supoñen a substitución de 6.189 luminarias e lámparas e a substitución de 190 cadros de control, entre outas accións que mellorarán a eficiencia enerxética do Concello.

O consumo anual de electricidade da instalación existente é de 3.800,20 (MWh/ano) mentras que o consumo da instalación prevista quedará en 641,70 (MWh/ano) polo que a reducción do consumo de enerxía previsto é do 80% e a cualificación enerxética da nova instalación  será A.

Este préstamo do IDAE conta con financiemanto europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

[CASTELLANO]

El Ayuntamiento de Teo está realizando la renovación del alumbrado exterior, una importante acutación que se ejecuta a través del Programa de Ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). Para poder hacer esta sustitución se solicitó un préstamo al IDAE por un importe 3.269.837,69 euros.

En los últimos meses de 2017 se licitó el contrato para la ejecución de esta obra. Los trabajos se están realizando durante el 2018.

Las actuaciones previstas suponen la sustitución de 6.189 luminarias y lámparas y la sustitución de 190 cuadros de control, entre otras acciones que mejorarán la eficiencia energética del Ayuntamiento.

El consumo anual de electricidad de la instalación existente es de 3.800,20 (MWh/año) mientras que el consumo de la instalación prevista quedará en 641,70 (MWh/año) por lo que la reducción del consumo de energía previsto es del 80% y la  calificación enegética de la nueva instalación será A.

Este préstamo del IDAE cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

federidae

 

Instalación de sistemas fotovoltaicos de produción de electricidade en edificios municipais

Marzo 2020

O Concello de Teo está realizando a instalación de sistemas fotovoltaicos de produción de electricidade en edificios municipais, unha actuación que se executa a través dunha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 (BOE n.º 144, de 17 de xuño de 2017). A axuda, que conta coa cofinanciación do FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Rexional) é dun importe de 44.059,20 euros.

Na plataforma de contratación pódese consultar a licitación do contrato para a execución da citada obra. A execución da mesma realízase durante o 2019. 

A ubicación dos sitemas fotovoltaicos son as cubertas da Casa do Concello e do Auditorio Municipal Constante Liste. 

Este investimento ten a dirección de obra contratado a través dun contrato menor por un importe de 4.840 euros. Podes consultar aquí o documento acreditativo. 

Este subvención do IDAE conta con financiemanto europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

fotovoltaicas

 

[CASTELLANO]

Instalación de sistemas fotovoltaicos de producción de electricidad en edificios municipales

El Ayuntamiento de Teo está realizando la instalación de sistemas fotovoltaicos de producción de electricidad en edificios municipales, una actuación que se ejecuta a través de una subvención de Instituto para la Diversificación  y Ahorro de Energía (IDAE) a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a unha economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE n.º 144, de 17 de junio de 2017). La ayuda, que cuenta con la cofinanciación  del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) es de un importe de 44.059,20 euros.

Esta actuación tiene la dirección de obra contratada a través de un contrato menor por un importe de 4.840 euros. Puedes consultar aquí el documento acreditativo. 

En la plataforma de contratación se puede consultar la licitación del contrato para la ejecución de la citada obra. La ejecución de la misma se realiza durante el 2019.

La ubicación de los sistemas fotovoltaicos son las cubiertas del ayuntamiento de Teo y del Auditorio Municipal Constante Liste. 

Este subvención del IDAE cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

 

federidae

 

Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de depuración de augas residuais no Concello de Teo

Maio 2020

O Concello de Teo está realizando a mellora da eficiencia enerxética das instalacións de depuración de augas residuais. As instalacións nas que se realizan as accións forman parte da rede de instalacións de depuración municipais de Teo. A rede está formada por tres estacións depuradoras e catro bombeos intermedios que trasladan as augas residuais. As medidas adoptadas céntranse na mellora do sistema de aireación actual das EDARes, pasando dun sistema superficial a un de burbulla e sustituíndo os axitadores actuais por modelos máis eficientes.

Esta actuación execútase a través dunha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 (BOE n.º 144, de 17 de xuño de 2017). A axuda, que conta coa cofinanciación do FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Rexional) é dun importe de 437.579 euros.

Na plataforma de contratación pódese consultar a licitación do contrato para a execución da citada obra. A execución da mesma realízase durante o 2020.

Este subvención do IDAE conta con financiemanto europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

 

[CASTELLANO]

Mejor de la eficiencia energética de las instalaciones de depuración de augas residuales en el Ayuntamiento de Teo

Mayo 2020

El Ayuntamiento de Teo está realizando la mejora de la eficiencia energética de las instalacinoes de aguas residuales. Las instalaciones en las que se realizan las acciones forman parte de la red de instalaciones de depuración municipal de Teo. La red está formada por tres estaciones depuradoras y cuatro bombeos intermedios que trasladan las aguas residuales. Las medidas adoptadas se centran en la mejora del sistema de aireación actual de las EDARes, pasando de un sistema superficial a uno de burbuja y substituyendo los agitadores actuales por modelos más eficientes.

Esta actuación se ejecuta a través de una subvención del Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proyectos singulares de entidades locales que favorezan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecemento sostenible 2014-2020 (BOE n.º 144, de 17 de junio de 2017). La ayuda, que cuenta con la cofinanciación del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) es de un importe de 437.579 euros.

En la plataforma de contratación se puede consultar la licitación del contrato para la ejecución de la citada obra. La ejecución de la misma se realiza durante el 2019.

Este subvención del IDAE cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).