Rogelio Lema Mougán

Rogelio Lema
Declaración concell. entrante 2023 Rogelio Lema Mougán.pdf536.5 KB" class="field--item">
Declaración bens

FUNCIÓNS: 

Xestiona as áreas relacionadas con Medio Ambiente rural e urbano, Seguridade cidadá e Benestar animal.
Ocupa o posto de primeiro Tenente de alcalde e é membro da Xunta de Goberno Local.

Correo electrónico: rogeliolema@teo.gal