Ángel Barreiro Rodríguez

Angel Barreiro
Declaración concell. entrante 2023 Ángel Barreiro Rodríguez.pdf550.76 KB" class="field--item">
Declaración bens

FUNCIÓNS: 

Este concelleiro ten delegado a área de Desenvolvemento Industrial e Economía local. 
É o terceiro Tenente de alcalde e membro da Xunta de Goberno Local.

Correo electrónico: angelbarreiro@teo.gal