O servizo de atención á factura eléctrica desta semana trasládase ao xoves, 7 de decembro, en horario de 10.00 a 12.00 horas 

Urbanismo, Economía e Facenda, Persoal e Novas Tecnoloxías.

As súas áreas propias serán: secretaría municipal, asuntos protocolarios, relacións institucionais, relación coas comunidades residentes no exterior, promoción do Concello, persoal, ordenación urbanística e expropiacións.

* Economía e Facenda son áreas de xestión primordiais nos que se debe seguir avanzando nunha corresponsabilidade fiscal máis xusta. Dende ese goberno queremos seguir no camino da mellora dos parámetros e na búsqueda do equilibrio económico sen esquecer que a boa saúde económica debe servir para manter e incrementar os servizos á cidadanía.

* A esta Concellería tamén lle corresponde a xestión informática do Concello, a implantación das novas tecnoloxías e a  dinamización tecnolóxica.

FUNCIÓNS: 

É a actual Alcaldesa do Concello de Teo.
Xestiona as áreas de Urbanismo, Economía e Facenda, Persoal e Novas Tecnoloxías.
 

Correo electrónico: luciacalvo@teo.gal

Declaración bens