Este departamento encargarase do programa de mantemento de vías e camiños, peches e obras menores, servizo de limpeza viaria, beirarrúas e áreas recreativas, programa de mantemento de pistas forestais, programa de rozas, programa de limpeza e mantemento de edificios públicos, protección civil, seguridade cidadá, parques e xardíns, protección ambiental e defensa contra incendios.  Tamén está encargado do programa de control e supervisión de consumos e subministración eléctricas, revisión de contadores, abastecemento e saneamento,

Correo electrónico: rogeliolema@teo.gal

Rogelio Lema Mougán

Rogelio Lema

FUNCIÓNS: 

Xestiona as áreas relacionadas con Medio Ambiente rural e urbano, Seguridade cidadá e Benestar animal.
Ocupa o posto de primeiro Tenente de alcalde e é membro da Xunta de Goberno Local.

Correo electrónico: rogeliolema@teo.gal