O servizo de atención á factura eléctrica desta semana trasládase ao xoves, 7 de decembro, en horario de 10.00 a 12.00 horas 

Medio Ambiente rural e urbano, Seguridade cidadá e Benestar animal

Este departamento encargarase do programa de mantemento de vías e camiños, peches e obras menores, servizo de limpeza viaria, beirarrúas e áreas recreativas, programa de mantemento de pistas forestais, programa de rozas, programa de limpeza e mantemento de edificios públicos, protección civil, seguridade cidadá, parques e xardíns, protección ambiental e defensa contra incendios.  Tamén está encargado do programa de control e supervisión de consumos e subministración eléctricas, revisión de contadores, abastecemento e saneamento.

Correo electrónico: rogeliolema@teo.gal