A Promoción das pemes e iniciativas de negocio do concello, formación e orientación laboral son as liñas de acción desta grande área.

Recursos: Orientación laboral, Mercado do Alimento Labrego de Teo, Artesanía, Mercado de Cacheiras, Comercio Local.

Ángel Barreiro Rodríguez

Angel Barreiro

FUNCIÓNS: 

Este concelleiro ten delegado a área de Desenvolvemento Industrial e Economía local. 
É o terceiro Tenente de alcalde e membro da Xunta de Goberno Local.

Correo electrónico: angelbarreiro@teo.gal