A Concellaría de Educación, ten como finalidade achegar á comunidade educativa propostas didácticas que apoien o espírito creativo e construtivo. Neste senso, promoverá cada ano un programa completo que reúna todas as actividades que constitúan un apoio á formación que se imparte nos centros escolares.

Dentro das funcións desta Concellaría, está a relación coa comunidade educativa (mestres, alumnado, pais e nais), ademais de ocuparse da reparación e mantemento dos colexios públicos, a onde vai destinada unha parte importante do orzamento.

Defendemos o dereito universal a unha educación pública, gratuíta e de calidade, e dentro das nosas limitacións competenciais temos a determinación de colaborar coa comunidade escolar en todo o que sexa preciso para que ese dereito se poida exercer con plenitude.

Dente Cultura, encargámonos da defensa e promoción do patrimonio histórico, da planificación e xestión dos equipamentos culturais, de programación e promoción cultural, das axudas ás distintas asociacións do noso concello, do coidado e mantemento das bibliotecas e da animación á lectura. Un dos obxectivos desta Concellaría é dinamizar a actividade cultural do noso concello, ofrecendo á veciñanza a posibilidade de participar nas distintas actividades que se organicen.

Dinamizar as relacións veciñais é outro dos nosos obxectivos, e para isto, convocaremos periodicamente os Consellos de Relacións Veciñais, a través dos cales escoitaremos e atenderemos as peticións e suxestións de toda a veciñanza do noso Concello.

Contacto: maiteargibay@teo.gal

Mayte Argibay Silva

Mayte Argibay

Mayte Argibay Silva ( Ribeira, 1967 )

Vive en Teo dende o ano 2000. Concretamente na parroquia de Calo.

Traballou os últimos 20 anos na Administración dun colexio oficial.