A Concellaría de Educación ten como obxectivo a relación coa comunidade educativa (mestres, alumnado, pais e nais) ademais de ocuparse da reparación e mantemento dos colexios públicos, a onde vai destinada unha parte principal do orzamento. Defendemos o dereito universal a unha educación gratuíta e de calidade, e, dentro das nosas limitacións competenciais temos a determinación de colaborar coa comunidade escolar en todo o que cumpra para que ese dereito de todas e todos se poida exercer en plenitude.

Contacto: maiteargibay@teo.gal