A xestión na área de Benestar Social ten como prioridade atender as necesidades básicas de persoas e familias. Estas necesidades mudan co tempo e na situación actual, ademais de atender as situacións carencias habituais, temos engadida a obriga de mitigar as repercusións da crise económica na que vivimos, intentando que a escaseza de recursos económicos non provoquen procesos de exclusión social. Para isto debemos atender as persoas extremando as precaucións para non provocar unha estigmatización derivada da nosa intervención. O obxectivo transversal é respectar ao máximo a dignidade e intimidade da vida persoal e familiar de usuarios e usuarias.

A actual situación de crise económica afecta tamén ao financiamento dos servizos sociais, precisamente no momento no que son máis demandados, e a pesar do compromiso político do grupo de goberno do Concello de Teo de priorizar as políticas sociais, non podemos evadirnos dun factor determinante na nosa planificación. É por isto que sen abandonar os enfoques propios do estado do benestar, na presente lexislatura debemos dinamizar os recursos ociosos do noso contorno, e ninguén mellor para iso ca cidadanía e o tecido asociativo. Esta é outra das nosas principais apostas, dinamizar os recursos comunitarios existentes e potenciar o nacemento e desenvolvemento doutros para satisfacer as necesidades sociais.

A área de Igualdade ten como obxectivo mobilizar a sociedade de Teo cara actitudes que garantan a igualdade nos dereitos e no trato entre homes e mulleres, e ó mesmo tempo que sexan o mellor recurso contra a lacra das mulleres do noso tempo, que é a violencia contra das mulleres.

A liña de traballo prioritaria para a área de mocidade é a favorecer a integración na vida do concello dos mozos e mozas. Potenciar a súa vida asociativa e incentivar a participación en actividades atractivas pensadas especialmente para eles, serán as estratexias de abordaxe desta poboación, que son o noso futuro. Queremos unha xuventude que poida dicir o que quere e traballar para conseguilo.

As familias con nenos ou nenas menores de 12 anos teñen que enfrontarse a moitas dificultades para poder conciliar os distintos roles que a sociedade actual nos obriga a desempeñar. Intentar que esta dificultade sexa un pouco menor é o obxectivo co que se desenvolven as actividades de conciliación. Para adaptarnos ás súas necesidades escoitaremos a súa opinión para regular estas actividades, e ampliaranse na medida do posible. Os nenos e nenas que non poden estar con seus pais nos tempos de descanso escolar merecen todo o noso esforzo para que a calidade dese tempo sexa a mellor posible, as enerxías a para unha concepción sería e sólida das actividades de conciliación non son nunca moitas.

Un dos eixos vertebrais da acción de goberno é a concepción da participación cidadá como unha cualidade transversal que impregna toda a acción municipal. O obxectivo desta concellería é promover a cultura da participación cidadá, tanto na sociedade teense como nos traballadores e responsableis políticos municipais. Os instrumentos de traballo serán unha plataforma virtual que facilite a participación e promover unha serie de procesos participacitivos decisiorios en temas de importancia para o concello. A sociedade teense debe empoderase e implicarse na política local, so así conseguiremos un concello para todos e todas.

Contacto: ignacioiglesias@teo.gal

Ignacio Iglesias

Ignacio Iglesias

Ignacio Iglesias Villar naceu en 1965 na Casalonga, en Calo (Teo). É Diplomado en Traballo Social e Graduado en Relacións Laborais, con master de especialización en Sexoloxía na Universidade de Alcalá de Henares e Drogopendendencias en Santiago de Compostela.

Traballa dende hai anos como xerente do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, e durante tres anos foi o coordinador dos Centros Quérote da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia.