Concello de Teo


Portada | Asociacións | Categorías

Compartir:

Categorías

Asociacións culturais

 • Centro Cultural Santa Eufemia
  Oza, s/n. 15886 Teo
  Telf.: 629 113 611
 • Asociación Cultural A regionalista
  Penelas, 15 - Cacheiras. 15883 Teo
  Telf.: 981 807 180 / 649 966 283
 • Asociación Cultural Aleceia
  Carballo, U15B, 2ºC - Os Tilos. 15894 Teo
  Telf.: 981 801 259
 • Coro Parroquial San Miguel de Rarís
  Rarís, s/n. 15883 Teo
  Telf.: 981 809 312
 • Centro Cultural A Ponte Vella
  Riveira, s/n, Reis. 15886 Teo
  Telf.: 679 748 919
 • Asociación Cultural A Mámoa
  Igrexa, s/n, Luou. 15883 Teo
  Telf.: 981 895 573
 • Asociación Cultural Rosalía de Castro
  Sebe, s/n, Cacheiras. 15883 Teo
  Telf.: 981 806 091
 • Banda Cultural de Teo
  Campos, s/n. 15886 Teo
  Telf.: 666 274 791
 • S. R. Calo (Escola de música e baile tradicional)
 • S. R. Calo (Banda de música e coral)

Subir

Asociacións de formación social e tempo libre

 • Asociación Recreativo Cultural "Os Tilos"
  Rúa Ameneiro número 8 (Baixos Parroquiais) 15894, Os Tilos. Teo
  Telf.: 981 819 501 Web: www.arcostilos.org
 • Asociación de mulleres rurais de Teo
  Ramallos s/n Lucí. 15883 Teo
  Telf.: 647 411 884
 • Asociación Cultural Cruceiro de Monte
  Monte, s/n, Cacheiras. 15883 Teo
  Telf.: 981 806 391
 • Asociación Cultural Río Tella
  Ramallosa, s/n, Lucí. 15883 Teo
  Telf.: 981 815 700
 • Teenses pola Igualdade
  Escola de Vilanova, s/n - Recesende. 15886 Teo
  Telf.: 981 800 114
 • Aspamite
  As Galanas, s/n, Calo. 15895 Teo
  Telf.: 981 548 701
 • Asociación Sociocultural O Cachón
  Vilar de Calo, s/n, Calo. 15895 Teo
  Telf.: 981 530 237
 • Centro Cultural Santa Ana
  Lampai s/n. 15883 Teo
  Telf.: 981 805 825
 • Cáritas Parroquial San Juan de Calo
  Igrexa, Calo. 15895 Teo
  Telf.: 981 548 185
 • Asociación e de Festexos O Carmen de Teo
  Campos s/n. 15886 Teo
  Telf.: 646 951 921

Subir

Asociacións deportivas

 • Sociedad Deportiva Luou
  Igrexa, Luou. 15883 Teo
 • Club San Francisco Teo
  Rúa Ameneiro número 8 (Baixos parroquiais) 15894 Os Tilos. Teo
  Telf.: 981 819 501. Mobil: 617 177 492
  Web: www.arcostilos.org
 • Club Aeromodelismo Estela
  A Igrexa, Cacheiras. 15883 Teo
  Telf.: 606 004 117
 • Club de Futbol de Rarís
  Rarís, s/n. 15883 Teo
  Telf.: 981 809 238
 • Sociedad Deportiva Cacheiras
  Campo de fútbol, Sebe - Cacheiras. 15883 Teo
  Telf.: 981 807 255
 • Sociedad Deportiva Irmandade
  O Piro, 7, Oza. 15886 Teo
  Telf.: 981 806 535 / 649 936 601
 • Asociación de Billar Teo
  Penelas, 5, Cacheiras. 15883 Teo
  Telf.: 606 307 556
 • Sociedad Deportiva Os Tilos
  U 13A, 1ºC, Os Tilos. 15894 Teo
  Telf.: 630 372 267
 • Praiña SP. C
 • Sociedad Deportivo Cultural Recesende
  Vilanova, Recesende. 15883 Teo
  Telf.: 981 806 188 / 686 317 527
 • Sociedad Recreativa San Juan de Calo
  Rebordelo, Calo. 15895 Teo
  Telf.: 981 548 558
 • Hockey Club Teo
  Castaño, U9C, 3ºB. 15894 Teo
  Telf.: 630 414 036

Subir

Asociacións de mantemento do medio

 • Sociedade de Cazadores de Teo
  A Ramallosa, s/n, Lucí. 15883 Teo

  Subir

  Asociacións de ensino

  • CEIP A Igrexa-Calo
   Balcaide, s/n, Calo. 15895 Teo
   Telf.: 981 548 166
  • Colexio Rural Agrupado de Teo
   Solláns, 60, Calo. 15895 Teo
   Telf.: 981 807 168
  • IES de Cacheiras
   Constenla, s/n, Cacheiras. 15883 Teo
   Telf.: 981 806 332
  • CEIP d'Os Tilos
   Os Tilos, s/n. 15894 Teo
   Telf.: 981 801 408
  • CEIP d'A Ramallosa
   A Ramallosa, s/n, Lucí. 15883 Teo
   Telf.: 981 809 056
  • ANPA A Rabadela do CEIP de Calo
   Balcaide, s/n, Calo. 15895 Teo
   Telf.: 981 548 166
  • ANPA A Cantoñeira do CRA de Teo
   Urb. Ledín, 19, Ameneiro-Calo. 15895 Teo
   Telf.: 981 548 360
  • Federación de ANPAS Pedra Bicuda Concello de Teo
   Buxo, Os Tilos. 15894 Teo
   Telf.: 981 819 065
  • APA Río Tella
   CEIP A Ramallosa, s/n, Lucí. 15883 Teo
   Telf.: 981 809 056
  • ANPA San Simón do IES de Cacheiras
   Constenla, s/n, Cacheiras. 15883 Teo
  • APA Cobas do CEIP dos Tilos
   Buxo, s/n, Os Tilos. 15894 Teo
   Telf.: 981 819 065
  • Asociación Cultural Matinando
   Solláns, 60, Calo. 15895 Teo
   Telf.: 981 807 168

  Subir

Asociacións veciñais

 • AAVV A Carballeira
  Rúa de Francos, 76, Calo. 15866 Teo
  Correo electrónico: avcarballeirasm@hotmail.com
 • AAVV Fonte dos Dises
  Texexe, nº 89, 15886. Calo.
 • AAVV Los Tilos
  Ameneiro U2A Baixo. 15894 Teo
 • AAVV Bamonde
  Iglesia, Tribaldes, Bamonde. Teo
 • AAVV A Baiuca
  Solláns, 52, Calo. Teo
 • AAVV de Montouto
  Montouto, Cacheiras. Teo
  Correo electrónico: asociacionvecinosmontouto@yahoo.es
 • AAVV A Ramallosa
  A Ramallosa, Lucí. Teo
  Correo electrónico: avramallosa@gmail.com
 • O Cachón
  Vilar de Calo, nº 68. 15866. Calo, Teo
  Correo electrónico: asococachon@hotmail.com
 • AAVV Nova Revolta
  Rarís, Teo
  Correo electrónico: av.novarevolta@gmail.com
 • AAVV O Castro
  Vilanova, s/n, Recesende. 15883 Teo
 • AAVV Herdeiros da Unión 1910
  Agoso, s/n, Oza. 15886 Teo
 • Igrexa e cemiterio de Lampai
  Lampai, Teo
  Correo electrónico: josefinaangueira@hotmail.es
 • AAVV Augas Mansas
  Augas Mansas, Pedrouzo, 137, Cacheiras. 15866 Teo
  augasmansas@gmail.com

Subir

Asociacións xuvenís

 • Asociación Xuveníl Vrenza
  Solláns, s/n, Calo. 15895 Teo
  Telf.: 981 806 412

Subir

Padroados de cemiterios

 • Patronato do cemiterio de San Xoán de Calo
  San Xoán de Calo. 15895 Teo
  Telf.: 981 548 686
 • Patronato do cemiterio de S. Simón de Ons
  Raxó, s/n, Cacheiras. 15883 Teo
  Telf.: 981 806 606
 • Patronato do cemiterio de S. Miguel de Rarís
  Rarís, s/n. 15883 Teo
  Telf.: 981 809 023
 • Patronato do cemiterio de S. Cristobo de Reis
  Reis, s/n. 15886 Teo
  Telf.: 981 809 167
 • Agrupación Veciñal Camposanto de Luou
  Igrexa, s/n, Luou. 15883 Teo
  Telf.: 981 805 577
 • Agrupación Veciñal da Iglesia e Cementerio de Luou

Subir

Asociacións parroquiais

 • Com. Par O Castro de Lucí- Santa Mariña de Lucí
  A Ramallosa, s/n, Lucí. 15883 Teo
  Telf.: 981 809 036
 • Iglesia Parroquial de S. Tomás de Vilariño
  Vilariño, s/n. 15886 Teo
 • Parroquia de Santa María de Teo
  Teo, s/n. 15886 Teo

Subir

Sociedades de agricultores

 • Sociedade Agricultores y Ganaderos de Calo
  A Igrexa, s/n, Calo. 15895 Teo
  Telf.: 981 536 581
 • Sociedade Ganadera y Agrícola de Cacheiras
  Raxó, 16, Cacheiras. 15883 Teo
  Telf.: 981 806 606

Subir

Asociacións supramunicipais

 • Asociación Profesional Comercio Ambulante
  Área Central, Local 27 C. 15703 Santiago de Compostela
  Telf.: 981 554 657
 • Vilarauga
  Cabovila, Vilar de Calo, s/n. 15895 Teo
  Telf.: 981 531 663
 • ADSG Sacro-Ulla
  Travesía A Susana, 25. Santiago de Compostela
 • Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple
  Rúa do Hórreo, 19. Santiago de Compostela
  Telf.: 981 575 240

Subir

Asociacións sen actividades

 • Asociación Veciñal e Cultural Batalla de Cacheiras
  Cacheiras, 29. 15883 Teo
  Telf.: 981 807 456
 • A.C. Nova Xamaraina
  Lugar de Penelas, 20, Cacheiras. 15883 Teo
  Telf.: 981 807 180

Subir

© 2008 Concello de Teo. Travesía da Ramallosa, nº 38, 15883 A Ramallosa - Teo (A Coruña). Teléfono: 981 81 57 00